07-09-2020

Logo_Header2
facebook instagram 

Bericht van het bestuur!

Algemene ledenvergadering / bestuursleden en vrijwilligers gezocht!

Aankondiging algemene ledenvergadering
Op maandag 28 september 2020 vanaf 20.00 uur zijn alle leden, ouders van jeugdleden en andere belangstellenden die betrokken zijn bij onze vereniging van harte welkom bij de algemene ledenvergadering in onze kantine. Om de vergadering coronaveilig te kunnen organiseren, wordt iedereen die aanwezig wil zijn verzocht zich aan te melden via secretariaat@kzdanaiden.nl. Wij kunnen dan een optimale opstelling van tafels en stoelen maken.

Voorlopige agenda algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking en vaststelling verslag algemene ledenvergadering 4 december 2019
5. Bespreking jaarverslagen en jaarplannen commissies
6. Jaarrekening 2019-2020 en verslag kascommissie
7. Voorstel al dan niet verlenen decharge aan het bestuur
8. Verkiezing kascommissie seizoen 2020-2021
9. Bespreking en vaststelling begroting en contributies 2020-2021
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag|
12. Sluiting

De jaarrekening 2019-2020 en de conceptbegroting 2020-2021 kunnen op aanvraag worden ingezien bij penningmeester Jan Warmerdam.
Het contributievoorstel 2020-2021 is, zoals afgesproken tijdens de ledenvergadering van 4 december 2019, gepubliceerd in kdanz en doorgevoerd per 1 juli 2020 in afwachting van goedkeuring door de ledenvergadering van 28 september 2020.

Samenstelling bestuur (agendapunt 10)
Rooster van aftreden bestuursleden
Arne Heijman (voorzitter) september 2020
Jan Duivesteijn (voorzitter) september 2021
Bas van Velzen (secretaris) september 2020
Jan Warmerdam (penningmeester) september 2020
Marieke Kalthoff (facilitaire zaken) september 2020
Ilva Kwakkenbos (evenementen) september 2020
Erik van Lunteren (technische zaken) september 2021
Jasper van der Vos (communicatie en sponsoring) september 2020

Voorzitter Arne Heijman is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor drie jaar.
Secretaris Bas van Velzen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is blij dat Mathijs Schouten deze belangrijke taak op zich wil nemen en stelt voor hem voor twee jaar te benoemen als secretaris.
Penningmeester Jan Warmerdam is aftredend en herkiesbaar voor één jaar.
Marieke Kalthoff is aftredend en herkiesbaar voor één jaar. Zij wil zich gaan bezighouden met facilitaire zaken OF met ledenwerving, dus niet meer met allebei.
Ilva Kwakkenbos is aftredend en herkiesbaar voor twee jaar.
Jasper van der Vos is aftredend en niet herkiesbaar.

Als de verkiezing op deze manier verloopt, ziet het bestuur er na de algemene ledenvergadering als volgt uit.
Arne Heijman (voorzitter) termijn tot september 2023
Jan Duivesteijn (voorzitter) september 2021
Mathijs Schouten (secretaris) september 2022
Jan Warmerdam (penningmeester) september 2021
Marieke Kalthoff (facilitaire zaken OF ledenwerving) september 2021
Ilva Kwakkenbos (evenementen) september 2022
Erik van Lunteren (technische zaken) september 2021

Verschillende belangrijke taken zijn helaas nog niet bij een bestuurslid ondergebracht. Het gaat dan om facilitaire zaken OF ledenwerving en daarnaast vooral om sponsoring en communicatie. Het bestuur is dringend op zoek naar versterking en bij voorkeur naar twee extra bestuursleden. Ben of ken jij iemand die dit misschien wel wil doen, laat het ons vooral weten!

Vrijwilligers gezocht
Niet alleen in het bestuur komen we mensen tekort, ook een aantal commissies kan zeker versterking gebruiken. Een ander punt is dat wij dringend op zoek zijn naar leden, oud-leden of ouders van jeugdleden die scheidsrechter of jeugdwedstrijdleider willen worden.
Steeds meer taken komen terecht op de schouders van steeds minder mensen. Dat is niet goed voor onze vrijwilligers en ook niet voor onze vereniging. Langs de lijn valt nog wel eens kritiek te horen op scheidsrechters en in gesprekken of mailtjes wordt soms ook geklaagd over andere dingen, bijvoorbeeld “jullie moeten eens actief leden gaan werven”. Kritiek kan terecht zijn, maar vervolgens is het de vraag wie daarmee aan de slag gaat. Steeds weer dezelfde mensen, die vaak al verschillende dingen voor de vereniging doen? Hoe mooi zou het zijn als meer leden of ouders, betrokken of minder betrokken, de handschoen oppakken en zelf een bijdrage gaan leveren! Dat zou wel eens meer voldoening kunnen geven en zal zeker ook meer opleveren dan roepen vanaf de zijlijn. Voel je je aangesproken, of niet maar wil je wel de handen uit de mouwen steken, laat dan van je horen, bijvoorbeeld met een mailtje naar secretariaat@kzdanaiden.nl. Als je iets voor de vereniging wilt doen maar niet zo goed weet wat, denken wij graag mee.

Vrijwilligers bedankt!
Onze vereniging zou niet kunnen bestaan als er niet zoveel mensen waren die wél hun handen uit de mouwen steken op allerlei gebieden. Op deze plaats wil het bestuur iedereen voor wie dit geldt hartelijk bedanken. Het is een goede gewoonte om onze vrijwilligers aan het einde van het seizoen te bedanken met een door het bestuur verzorgde borrel. Helaas gooide corona ook hier roet in het eten en zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat de vrijwilligersborrel weer op een ontspannen manier kan plaatsvinden. Dit houden de vrijwilligers dus nog van het bestuur tegoed. Maar vanaf deze plaats nogmaals:

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
BEDANKT

Competitieschema Senioren

Bekijk hier het schema!
Competitieschema Senioren
Competitieschema ABC

Competitieschema AB

Bekijk hier het schema!

Palenschema voor dit weeken!

Veld A
D1 palen opzetten en opruimen
A1 palen opzetten
4 palen opruimen

Veld B
E1 palen opzetten en opruimen
C1 palen opzetten
C3 palen opruimen
6 palen opzetten
9 palen opruimen

Namens WZO, Grietje
IMG-20200903-WA0006

Competitieschema CDEF

Bekijk hier het schema!
competitieschema DEF
Scheidsrechters aanwijzingen

Scheidsrechters aanwijzingen

Bekijk hier het schema!

Bericht van de TCJ


Inmiddels zijn de trainingen weer volop bezig en wat is het leuk om iedereen weer op het korfbalveld te zien.
Praktische mededelingen
We hebben binnen de TCJ een taakverdeling gemaakt en we zijn bezig geweest om de start van het seizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De TCJ zal dit seizoen regelmatig op het veld aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. Er is voor gekozen om geen contactpersoon per letter aan te wijzen dus op deze manier is iedereen laagdrempelig te bereiken. Heb je een vraag of opmerking, dan kan je altijd één van de TCJ-leden aanspreken op het veld. De leden zijn: Hjalmar, Lucienne, Niels, Nina, Ferdy, Mitchel, Denise en Ilva. Hou er rekening mee dat de desbetreffende persoon niet altijd ruimte heeft om zaken over de TCJ op dat moment uitgebreid te bespreken. Dan kan je altijd een mail sturen naar tcjeugd@kzdanaiden.nl.

We zijn blij te kunnen melden dat we ook voor de A3 trainer-coaches hebben gevonden. Mairin, Demi en Brenda gaan dit enthousiaste team onder hun hoede nemen. Daarnaast is Davy als trainer toegevoegd aan de D1.

Tot slot nog een verzoek. De afgelopen weken is gebleken dat de palen niet altijd worden opgeruimd na afloop van een training of wedstrijd. Als jij het laatste team bent dat van het veld gebruik maakt, zorg dan dat je het veld netjes achterlaat en alles opruimt. Een balletje schieten moet altijd kunnen maar zorg ook dan dat je de palen en ballen weer opruimt. Het veld is van ons allemaal dus hou het netjes!

Teamindeling
De afgelopen weken zijn de laatste puntjes op de i gezet wat betreft de teamindelingen. Opzeggingen, wisselingen van teams en selectieprocedures hebben het één en ander gewijzigd. Daarom hieronder de bijgewerkte teamindelingen:
A1
Isabelle, Lori, Fleur, Julia en Francesca
Davy, Tarik, Oscar, Roy en Sam
A2
Donna, Benthe, Marit, Shanna en Milou
Timo, Tijn, Moos, Ruben, Stan en Ids
A3
Sari, Nina, Lisa N, Suze, Elin, Ingeborg, Sacha, Malika, Lawien en Mandy P
Stefano
B1
Femke K, Jill, Jasmine, Féline en Viënne
Lars, Michiel, Bo, Sylvan en Ralph
B2
Naomi, Anna, Fien, Femke Z en Judith
Tom, Henk, Koen, Rens, Jente, Sven en Stijn
B3
Tessa, Zerrin, Dunya, Juul, Dagmar, Maartje K, Melisa, Anne v. V. en Iris v. L.
C1
Anne K, Floortje, Semm en Fenne
Lars de W, Stef, Daan en Thorsten
C2
Maartje K, Mijke, Maaike, Fenna, Faye, Nienke en Niamh
Casper, Lars de R en Gijs
C3
Amy en Gwen
Andy, Gido, Mark, Nils en Maryn
D1
Jailyn, Jaimy, Lisanne, Jasmijn, Arwa, Anniek, Britt en Lieke
Lex, Rutger en Mitch
E1
Jildou
Jelle, Pepijn, Daniel en Mathijs
E2
Phileine
Keano, Liam, Quinten en Kik
F1
Tess, Saar en Kiki
Senna, Luc en Milan

Namens de TCJ,
Ilva Kwakkenbos
IMG_5247

Bericht van de redactie!

zelf een bericht, wedstrijdverslag of mededeling aanleveren voor de nieuwsbrief of website? Dat kan natuurlijk ook! Stuur je stukje in via redactie@kzdanaiden.nl. We zullen je bericht zo snel mogelijke plaatsen op de website of in de nieuwsbrief!
Moet je stukje specifiek in een bepaalde nieuwsbrief? Stuur deze dan uiterlijk maandagavond voor 21:00uur.

Agenda kantine

SEPTEMBER
Ma 14 sept postzegel club
Wo 23 sept verg tcj in ck
Do 24 sept buren contactdag
Ma 28 sept ALV
OKTOBER
Wo 14 okt verg tcj in ck
Vrij 16 okt controle alarm installatie
Ma 19 okt verg vve
Voor het bespreken van een vergaderruimte in het clubgebouw s.v.p. bellen naar Hen Zierikzee tfn 5765808. Email hen.zierikzee@kpnmail.nl

Kantine diensten

SEPTEMBER
di 08 sept Jan
wo 09 sept Mieke
do 10 sept Eric
za mo 12 sept Carla , Vanessa en Brigitte
za mi 12 sept Mark, Remco, Ingrid en Lucienne
za av 12 sept Anne en Chris
zo 13 sept kantine gesloten
ma 14 sept Hen
di 15 sept Jan
wo 16 sept Remco en Mark
do 17 sept Eric
za mo 19 sept Brigitte, Lenie, Ferdy Bekken ? en Mandy van de Vliet
za mi 19 sept Bert, Hen, Lucienne en Ria
za av 19 sept Maxime en Marco
zo 20 sept kantine gesloten
di 22 sept Jan
wo 23 sept Remco en Mark
do av 24 sept Eric
do mi 24 sept Hen
za mo 26 sept Vanessa, Michelle en Jessica
za mi 26 sept Arnout, Erik ???en ???
za av 26 sept Ferdy N en Mitchel
ma 28 sept Hen
di 29 sept Jan
wo 30 sept Mark en Remco
Logo_Header2
MailPoet