15-09-2020
Logo_Header2
facebook instagram 
Algemene ledenvergadering / bestuursleden gezocht!

Algemene ledenvergadering
Op maandag 28 september 2020 vanaf 20.00 uur zijn alle leden, ouders van jeugdleden en andere belangstellenden die betrokken zijn bij onze vereniging van harte welkom bij de algemene ledenvergadering in onze kantine. Om de vergadering coronaveilig te kunnen organiseren, wordt iedereen die aanwezig wil zijn verzocht zich aan te melden via secretariaat@kzdanaiden.nl. Wij kunnen dan een optimale opstelling van tafels en stoelen maken. Wij hebben nog heel weinig aanmeldingen ontvangen en verzoeken wie wil komen dringend om zich aan te melden.

Voorlopige agenda algemene ledenvergadering

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking en vaststelling verslag algemene ledenvergadering 4 december 2019
5. Bespreking jaarverslagen en jaarplannen commissies
6. Jaarrekening 2019-2020 en verslag kascommissie
7. Voorstel al dan niet verlenen decharge aan het bestuur
8. Verkiezing kascommissie seizoen 2020-2021
9. Bespreking en vaststelling begroting en contributies 2020-2021
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag|
12. Sluiting

De jaarrekening 2019-2020 en de conceptbegroting 2020-2021 kunnen op aanvraag worden ingezien bij penningmeester Jan Warmerdam.
Het contributievoorstel 2020-2021 is, zoals afgesproken tijdens de ledenvergadering van 4 december 2019, gepubliceerd in kdanz en doorgevoerd per 1 juli 2020 in afwachting van goedkeuring door de ledenvergadering van 28 september 2020.

Samenstelling bestuur (agendapunt 10)
Rooster van aftreden bestuursleden
Arne Heijman (voorzitter) september 2020
Jan Duivesteijn (voorzitter) september 2021
Bas van Velzen (secretaris) september 2020
Jan Warmerdam (penningmeester) september 2020
Marieke Kalthoff (facilitaire zaken) september 2020
Ilva Kwakkenbos (evenementen) september 2020
Erik van Lunteren (technische zaken) september 2021
Jasper van der Vos (communicatie en sponsoring) september 2020

Voorzitter Arne Heijman is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor drie jaar.
Secretaris Bas van Velzen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is blij dat Mathijs Schouten deze belangrijke taak op zich wil nemen en stelt voor hem voor twee jaar te benoemen als secretaris.
Penningmeester Jan Warmerdam is aftredend en herkiesbaar voor één jaar.
Marieke Kalthoff is aftredend en herkiesbaar voor één jaar. Zij wil zich gaan bezighouden met facilitaire zaken OF met ledenwerving, dus niet meer met allebei.
Ilva Kwakkenbos is aftredend en herkiesbaar voor twee jaar.
Jasper van der Vos is aftredend en niet herkiesbaar.

Als de verkiezing op deze manier verloopt, ziet het bestuur er na de algemene ledenvergadering als volgt uit.
Arne Heijman (voorzitter) termijn tot september 2023
Jan Duivesteijn (voorzitter) september 2021
Mathijs Schouten (secretaris) september 2022
Jan Warmerdam (penningmeester) september 2021
Marieke Kalthoff (facilitaire zaken OF ledenwerving) september 2021
Ilva Kwakkenbos (evenementen) september 2022
Erik van Lunteren (technische zaken) september 2021

Verschillende belangrijke taken zijn helaas nog niet bij een bestuurslid ondergebracht. Het gaat dan om facilitaire zaken OF ledenwerving en daarnaast vooral om sponsoring en communicatie. Het bestuur is dringend op zoek naar versterking en bij voorkeur naar twee extra bestuursleden. Ben of ken jij iemand die dit misschien wel wil doen, laat het ons vooral weten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
De grote clubactie! Steun de vereniging!

De grote clubactie! Steun de vereniging!

Alle verkopende leden alvast bedankt voor jullie inspanning ! Wij doen dit jaar weer mee aan de Grote Clubactie De loten kosten € 3,00 per stuk, waarvan 80% (€ 2,40 per lot!)...

Lees meer...

Competitieschema Senioren

Bekijk hier het schema!
Competitieschema Senioren
Competitieschema ABC

Competitieschema ABC

Bekijk hier het schema!

Competitieschema DEF

Bekijk hier het schema!
competitieschema DEF
Scheidsrechters aanwijzingen

Scheidsrechters aanwijzingen

Bekijk hier het schema!

PALENSCHEMA 19 SEPTEMBER

VELD A
C1 palen opzetten en opruimen
A3 palen opzetten
A2 palen opruimen
VELD B
E1 palen opzetten en opruimen
B3 palen opzetten
C3 palen opruimen
5 palen opzetten
9 palen opruimen

KAST COMMISSIEKAMER

Wil iedereen zorgen dat de gebruikte hesjes na afloop netjes worden opgevouwen en in de kast
Worden terug gelegd .
De kast is helemaal leeg geweest en alles ligt er nu netjes in, ipv gegooid en alles door elkaar.
Indien er reserve shirts nodig zijn, overleg dan even met mij.
Maar meestal zorg ik ervoor dat er een tas klaar staat voor het betreffende team .

Namens WZO, Grietje

Agenda kantine

SEPTEMBER
Wo 23 sept verg tcj in ck
Do 24 sept buren contactdag
Ma 28 sept ALV
OKTOBER
Wo 14 okt verg tcj in ck
Vrij 16 okt controle alarm installatie
Ma 19 okt verg vve
Za 31 okt whisky proeverij
Voor het bespreken van een vergaderruimte in het clubgebouw s.v.p. bellen naar Hen Zierikzee tfn 5765808. Email hen.zierikzee@kpnmail.nl

Kantine diensten

SEPTEMBER
di 15 sept Jan
wo 16 sept Remco en Mark
do 17 sept Eric
za mo 19 sept Brigitte, Lenie, Ferdy Bekken en Mandy van de Vliet
za mi 19 sept Bert, Hen, Lucienne en Ria
za av 19 sept Maxime en Marco
zo 20 sept kantine gesloten
di 22 sept Jan
wo 23 sept Remco en Mark
do av 24 sept Eric
do mi 24 sept Hen
za mo 26 sept Vanessa, Michelle en Jessica
za mi 26 sept Arnout, Erik, Cynthia en Jurgen
za av 26 sept Ferdy N en Mitchel
ma 28 sept Hen
di 29 sept Jan
wo 30 sept Mark en Remco
Logo_Header2
MailPoet