Bericht vanuit de TC Jeugd

Voor de TC Jeugd zijn het momenteel drukke weken, waarin we druk bezig zijn met het maken van de team indelingen.

Afgelopen week hebben wij de voorlopige letterindeling gepubliceerd, de uiteindelijke teamindelingen zijn we achter de schermen nog druk mee bezig.

Omdat we vanuit ouders vragen kregen over hoe een en ander tot stand komt, willen wij een korte uitleg geven. Hopelijk beantwoorden wij hiermee een aantal vragen.

Voor het maken van een teamindeling bij de jeugd zijn een aantal zaken belangrijk. De eerste is de leeftijd van onze leden. Vanuit de bond gelden er duidelijke regels over welke leeftijd in welke letter mag spelen. Hier moeten wij ons als vereniging en TC Jeugd ook aan houden en daar kan alleen bij hoge uitzondering van worden afgeweken.

Doorgaans spelen kinderen 2 jaar in een letter. Het is dus goed mogelijk dat kinderen afwisselend het ene jaar met een groep kinderen een team vormen en het jaar erna met een andere groep.

Het kan dus zijn dat uw kind over gaat naar een volgende letter (bijvoorbeeld de D) en dan weer mag korfballen met kinderen waar hij/zij een jaar eerder ook mee heeft gekorfbald. Het jaar erop zullen de oudste kinderen uit de D door gaan en komen er vanuit de E weer nieuwe kinderen bij. Uw kind speelt dan weer een jaar korfbal met kinderen welke hij/zij wellicht al kent uit de E. Dit is binnen de korfbal een normale gang van zaken en helpt kinderen te groeien en ontwikkelen.

Daarnaast kijken wij als TC Jeugd naar een aantal zaken als het gaat om de teamindelingen. Vooral als er per letter meerdere teams, bijvoorbeeld een E1, E2, etc., gevormd kunnen worden.

Om alle kinderen een fijne korfbal ervaring te bieden, kijken we als TC Jeugd dan ook naar de ontwikkeling van de kinderen zowel op technisch korfbal niveau, maar ook op sociaal niveau. Dit doen we als TC Jeugd niet alleen, hierbij krijgen wij hulp van alle coaches en trainers. Elk jaar krijgen alle coaches en trainers een evaluatie formulier waarin zij per kind kunnen aangeven hoe het gaat. Goed kunnen korfballen is namelijk veel meer dan kunnen scoren alleen, we kijken dan ook naar (bal)vaardigheden, spelinzicht, mate van teamspel, algemeen gedrag tijdens trainingen en wedstrijden, etc. De TC Jeugd kijkt in deze periode ook zo veel mogelijk mee bij trainingen en wedstrijden om zo een goed beeld te vormen. Dit is de basis voor het bepalen van de teamindelingen.

Tot slot zullen we waar mogelijk proberen rekening te houden met vriendjes/vriendinnetjes binnen de teams, maar helaas lukt dit niet altijd. Gelukkig is onze ervaring dat onze jeugdleden snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en het wisselen tussen teams juist ook heel leuk kan zijn.

Nu kan het altijd gebeuren dat u vragen heeft of dingen niet duidelijk zijn. Als TC Jeugd zijn wij er met hart voor de vereniging, de kinderen en de ouders en mag u ons altijd benaderen als iets niet duidelijk is. Wij vragen u wel vriendelijk om dit op een volwassen, nette en respectvolle manier te doen, uiteindelijk maken we de vereniging met elkaar.

Wij wensen iedereen nog een paar sportieve, mooie en gezellige korfbalweken toe.

Groetjes, de TC Jeugd

Lees ook: