Bericht van het bestuur

Beste allemaal,

Na het bericht van vorige week dat er dit seizoen niet meer wordt gekorfbald, hebben wij van enkele leden de vraag gekregen wat dit betekent voor de contributies. Het korte antwoord is: voorlopig niets. Hieronder leggen wij dat uit.

De algemene ledenvergadering stelt de contributies vast op voorstel van het bestuur. Bij het maken van dit voorstel kijkt het bestuur naar alle verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende seizoen. Van corona had niemand nog gehoord toen de begroting en de contributies voor het nu lopende seizoen werden vastgesteld.

Als we kijken naar de uitgavenkant, geldt dat de meeste kosten voor dit seizoen al zijn gemaakt of gewoon doorlopen, bijvoorbeeld de kosten van het huren van velden en zalen en de afdracht aan de bond. Weliswaar denken gemeenten en het KNKV na over de vraag of aan de verenigingen een vorm van compensatie geboden kan worden, maar daar is nog niets concreets over bekend. Kijken we naar de inkomstenkant, dan vallen op dit moment de inkomsten uit de kantineomzet helemaal weg.
Omdat de meeste uitgaven voor dit seizoen al zijn gemaakt of doorlopen, terwijl de inkomsten uit de kantine wegvallen, kan de vereniging het zich simpelweg financieel niet veroorloven om geen contributies meer te innen of die te verlagen. Wij hopen op ieders begrip hiervoor.

Mocht het zo zijn dat er vanuit de gemeente, het KNKV of een andere organisatie een compensatie komt, in welke vorm dan ook, dan zullen we natuurlijk bekijken of er alsnog ruimte ontstaat om de contributies gedeeltelijk te compenseren. De kans dat dat dit gaat lukken, is echter niet groot.

Wij begrijpen heel goed dat dit een vervelende en misschien ook zakelijke boodschap is, maar als bestuur moeten wij doen wat in het belang van de vereniging is. Wij zien op dit moment geen alternatief. Misschien is het goed er nog eens op te wijzen dat wie een minimuminkomen heeft soms een beroep kan doen op het jeugdsportfonds en/of de gemeente. Wie aantoonbaar in de problemen komt door de contributies voor de laatste maanden van dit seizoen te betalen en dat niet op een andere manier kan oplossen, kan contact opnemen via secretariaat@kzdanaiden.nl, dan kijken we wat er mogelijk is. Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor andere vragen of opmerkingen.

Ter herinnering: opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk per seizoen. Wie nu het lidmaatschap wil opzeggen, kan dat doen tot en met 31 mei 2020 en is nog lid tot 1 juli 2020. Wij hopen dat iedereen onze vereniging ook in deze mindere tijden blijft steunen, zodat we volgend seizoen weer vol goede moed verder kunnen met onze mooie sport.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees ook: