De eerste online ledenvergadering.

Afgelopen woensdag vond de jaarlijkse ALV plaats. Het was een bijzondere vergadering, want de eerste keer dat we dit niet in het clubhuis, maar online hebben gedaan. Het viel soms niet mee om de techniek draaiende te houden, maar uiteindelijk hebben we er met ongeveer 25 mensen een goede vergadering van gemaakt.

Inhoudelijk verslag komt nog wel, maar de voornaamste punten betroffen de decharge van het bestuur over de jaarrekening van 2019/20, de nieuwe onzekere begroting van het lopende jaar, het afscheid van twee bestuursleden, en het verwelkomen van twee andere.

De verslagen en jaarplannen van bestuur en de commissies zagen er weer keurig verzorgd uit, en werden inhoudelijk door de vergadering met instemming ontvangen. De financiële stukken werden weer helder door Jan toegelicht, en geven een vertrouwenwekkend beeld van de financiële situatie. Dank aan eenieder die z’n bijdrage heeft geleverd bij het opstellen van deze verslagen en plannen! Als je de stukken alsnog wilt nalezen, kan dat natuurlijk. Mail daarvoor even naar: secretariaat@kzdanaïden.nl.

Hopelijk zien we elkaar snel ook weer live, maar voor nu was dit een prima alternatief.

Groeten,

Mathijs

Lees ook: