Uit de bestuursvergadering

Contributievoorstel, korting en investering

We stellen voor de contributie met de inflatie te verhogen.

Het afgelopen jaar was financieel bijzonder: geen uitgaven aan zaalhuur, en veel minder inkomsten uit het clubhuis. Uiteindelijk hebben we ca. 30 duizend euro overgehouden. We stellen voor om:

  1. alle leden de mogelijkheid geven daarvan een deel terug te krijgen, in de vorm van een korting op de contributie ’21-’22.
  2. de helft van het overschot te steken in een duurzame investering: we zoeken nu uit hoe we met zonnepanelen onze vaste lasten flink kunnen terugbrengen.

Op de ledenvergadering van september zullen we de leden vragen om hun mening hierover.

Verbouwing van het veld

De verbouwing van het veld is inmiddels begonnen. We krijgen de moderne maat (kleine) velden, hoognodig nieuw kunstgras, en een handiger indeling. Met een los hoofdveld, een klein veldje voor de jonge jeugd, en een groter achterveld, waar we met meer teams kunnen trainen, en ruimte is voor nog eens twee korfbalvelden. De verbouwing is iets te laat begonnen, waardoor we de eerste twee weken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen wat zullen moeten improviseren. Waar daarna hebben we weer een mooi fris complex.

Werving

De wervingscommissie is stevig aan het werk gegaan. Voor de komende maanden staan een boel activiteiten op stapel. Daarvoor zijn nog wel een aantal mensen nodig, die incidenteel een aantal keer willen helpen bij een activiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainingen op scholen, dus vaak om dingen overdag. Wie wil helpen, kan zich melden bij Marieke.

Bardiensten planning

Hen is vanwege gezondheidsperikelen gestopt met het regelen van de bardiensten. Remco experimenteert momenteel met een app, waarin de barmensen zelf hun diensten kunnen plannen. We zoeken nog iemand die wil helpen bij het plannen van de bardiensten via deze app.

Zomer

Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer. Blijf gezond, heb plezier, en tot ziens in augustus/september voor het zomerkamp en de start van hopelijk een mooi nieuw seizoen zonder beperkingen!

Lees ook: