Vrienden van KZ Danaïden

Steun KZ Danaïden en wordt lid van de Vrienden van KZ Danaïden!

Waarom de Vrienden van KZ Danaïden

KZ Danaïden bestaat nu ruim tien jaar en in die tien jaar hebben we met elkaar een hoop bereikt. Het eerste team is in die tijd een stabiele tweedeklasser geworden met de ambitie om te promoveren. We waren al de grootste vereniging van Leiden, maar aan het begin van dit jaar bereikten we ook het ons tot doel gestelde aantal leden van 400. In het eerste jaar van KZ Danaïden mochten we twee kunstgrasvelden in gebruik nemen en ook kwam er schot in de plannen voor nieuwbouw van kleedaccommodatie en clubgebouw. Inmiddels hebben we ook de nieuwe kleedaccommodatie en het nieuwe clubgebouw in gebruik kunnen nemen.

Op alle terreinen wordt hard gewerkt om van KZ Danaïden de grootste, de beste maar ook de leukste en gezelligste korfbalvereniging van Leiden te maken. Onze drie belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de contributie, de kantine omzet en de sponsoring. Deze drie bronnen zorgen ervoor dat we de vereniging draaiende kunnen houden. Dat gaat ons goed af en dat willen we ook zo houden. KZ Danaïden is financieel een gezonde vereniging.

Dat neemt niet weg dat we als vereniging nog de nodige wensen hebben die we niet direct uit onze begroting kunnen financieren. Met het oprichten van de Vrienden van KZ Danaïden, waarbij we de leden vragen jaarlijks € 50 (€ 75 inclusief partners) te doneren, hopen we een aantal van die wensen de komende jaren in vervulling te kunnen laten gaan.

Wat zijn onze wensen

Op dit moment hebben de meeste van onze wensen te maken met de aankleding van ons clubgebouw. We denken dan aan meubilair, zowel voor binnen als buiten op het terras, een chill hoek voor de jeugd, speelattributen/zandbak voor de jongste jeugd etc.

Wie kan lid worden

Iedereen kan lid worden van de Vrienden van KZ Danaïden. Leden, ereleden, ouders, familie, supporters, sponsors, kortom een ieder die KZ Danaïden een warm hart toedraagt. Ook leeftijd maakt hierbij niets uit. Met een jaarlijkse bijdrage ben je lid van de Vrienden van KZ Danaiden en zorg je voor dat extra steuntje in de rug van de vereniging.

Wie bepaalt hoe het geld jaarlijks wordt besteed?

Het bestuur zal jaarlijks een lijstje met wensen bekend maken, waarna de leden van de vrienden van de gelegenheid krijgen om via een stemming te bepalen waar het geld aan zal worden besteedt. Het bestuur zal het bedrag en de wens waar aan het zal worden besteed bekend maken in de vereniging via het clubblad en de website

Waar kun je terecht voor vragen?

Voor vragen kun je terecht bij Amy Heijman, Carla Akse, Ineke den Hertog, Ingrid van Haren of Jan Warmerdam.

Wat krijg je terug als dank voor je steun

De mogelijkheid om minimaal 3 x per jaar in te schrijven op een activiteit die specifiek of tegen reductie wordt georganiseerd voor leden van de Vrienden van KZ Danaïden