Bestuur met een blik op de toekomst

Het seizoen loopt op zijn einde en wederom was het weer een veelbewogen door corona onderbroken rommelig korfbalseizoen. Zo werd het zaalseizoen na de lockdown met behulp van een nieuwe opzet er in 3 maanden doorheen gejaagd. Ondanks dat het zaalseizoen zo kort was, werden we wel getrakteerd op enkele prachtige beslissingswedstrijden en zelfs twee mooie promoties van het 3e en de A1. Het veldseizoen kon gelukkig weer in zijn normale vorm van start gaan en het normale korfballeven lijkt weer te zijn teruggekeerd.

            “Lijkt te zijn teruggekeerd” is de crux in dit verhaal. De afgelopen twee coronajaren hebben er namelijk niet alleen voor gezorgd dat korfballen minder tot niet mogelijk was, maar ook de vereniging lag deze periode stil. Commissies konden niet meer fysiek bij elkaar komen, evenementen konden niet meer georganiseerd worden en ook heel simpel een drankje drinken met elkaar in de kantine was niet meer mogelijk.

            De problemen die hierdoor ontstaan, ondervinden we nu al. Enkele commissies functioneren minder, het ledenaantal loopt drastisch omlaag, helaas voornamelijk in de jeugd, het aantal vrijwilligers binnen de club is te laag om alle functies goed in te vullen en bij de huidige kern van vrijwilligers bestaat een zogenoemde ‘vrijwilligersmoeheid’, omdat zij te veel ballen in de lucht moeten houden.

Als we dan een blik op de toekomst werpen, kunnen we niet anders dan constateren dat we niet op dezelfde manier door kunnen gaan. Willen we onze mooie vereniging groot en mooi houden de komende jaren, dan zullen we nu actie moeten ondernemen.

De Familiedag van dit jaar is een goed voorbeeld van hoe belangrijk enthousiaste vrijwilligers zijn. Alleen met inzet van enthousiaste en actieve vrijwilligers kunnen we de club weer levendig maken en als KZ Danaïden interessant zijn om lid te worden, maar vooral ook om lid te blijven.

Wij als bestuur gaan hierin het voortouw nemen. Wij zullen de komende tijd in gesprek gaan met commissies en vrijwilligers over wat nodig is om plezier en enthousiasme bij de leden en vrijwilligers te vergroten, om (nog) beter te functioneren en om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. We hebben een verbeterde samen- en wisselwerking tussen bestuur en commissies voor ogen waarbij het verenigingsbelang ons belangrijkste uitgangspunt is. Dit hopen we vrij snel in het begin van komend seizoen te realiseren, zodat we als vereniging sterk het nieuwe seizoen kunnen starten met veel mooie plannen om onze vereniging nog mooier en groter te maken dan het al is. Enkele plannen die al in gang zijn gezet, is bijvoorbeeld vanuit de wervingscommissie het faciliteren van de buitenschoolse sport op onze vereniging.

            Dit verhaal is niet alleen een oproep aan jullie allen, maar ook een belofte van ons om ons actief in te gaan zetten voor onze vereniging. We hebben er ook alle vertrouwen in dat dit mogelijk is, de potentie van onze vereniging om te groeien is immers wel degelijk aanwezig. Als iedereen een handje meehelpt, zijn de mogelijkheden grenzeloos. Net zoals de Familiedag een groot succes was, laten we er ook als vereniging samen voor zorgen dat de toekomst van KZ Danaïden een groot succes wordt!

Het bestuur

Lees ook: