Nieuws van de TC

Marcel ook volgend seizoen hoofdtrainer van de selectie!
Wij zijn heel verheugd te kunnen melden dat Marcel le Pair ook volgend seizoen hoofdtrainer van de selectie en coach van het eerste team zal zijn.
Wij wensen Marcel en de selectie voor het komende seizoen ten eerste een volledig, en vooral ook een plezierig en succesvol korfbaljaar toe!

Thierry en Barbro stoppen!
Helaas moeten we ook berichten dat Thierry en Barbro hebben besloten om met ingang van volgend seizoen te stoppen als trainer-coach bij S2 respectievelijk S3. Thierry heeft de ambitie om volgend jaar een eerste (jeugd)team te doen en is daarnaar op zoek. Voor Barbro was de combinatie van trainen/coachen van S3 en de D teveel, zij gaat volgend jaar alleen iets met of bij de jeugd doen.
We danken allebei voor hun inzet bij S2 en S3.

Dit betekent dat wij op zoek zullen gaan naar trainer-coaches voor deze ploegen. Voor S3 gaan we binnenkort praten met een mogelijke kandidaat. Voor S2 gaan we zowel intern als extern naar mogelijke trainer-coaches zoeken.

Samenstelling TC!
Zowel Stef als Mathijs hebben aangegeven volgend seizoen te willen stoppen met de TC. Stef heeft al eerder aangegeven dat zijn voorkeur meer ligt bij trainen geven als ook de website annex nieuwsbrief. Voor Mathijs geldt dat hij na anderhalf jaar in de TC tot de conclusie is gekomen dat hij onvoldoende affiniteit voelt met het echte TC-werk, hij haalde hier te weinig voldoening uit.

Dat betekent dat we ook hier op zoek gaan naar opvolgers. We horen graag wie belangstelling heeft, maar evenzo belangrijk: als jullie tips hebben over wie in jullie ogen een goede kandidaat voor de TC zou zijn dan horen we dat ook graag!
In ieder geval hebben Mathijs en Stef aangegeven tot kort in volgend seizoen in de TC te blijven als hun opvolging nog niet geregeld is!
 
Trainen tijdens Corona!
Afgelopen week mochten de senioren weer buiten trainen. Helaas werkten de weersomstandigheden niet  mee. We hopen dat het deze week  en ook de komende weken aangenamer weer zal zijn, opdat iedereen met plezier zijn of haar roestige korfbalvaardigheden weer wat kan bijwerken.
Voor de spelers van 27 jaar en ouder zijn de regels met ingang van deze week iets veranderd. In plaats van tweetallen mogen zij nu in maximaal viertallen trainen. De overige regels zijn onveranderd: minimaal 1,5m afstand, vaste samenstelling van de viertallen, duidelijk te onderscheiden van de groepen tot 27 jaar en per viertal instructie door een trainer (dus geen groepslessen). Nog niet optimaal dus, maar gelukkig wel iets beter.

Veel plezier de komende weken!

Lees ook: