TC: trainer/coach selectie

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het vertrek van Marcel le Pair, aan het einde van het seizoen, als trainer/coach van onze selectie. Inmiddels heeft Marcel aangegeven om per direct al zijn taken als Trainer/Coach neer te leggen. We betreuren zijn besluit maar kunnen op dit moment niets anders dan dit respecteren.
Voor de korte termijn zijn we dus op zoek naar een oplossing binnen onze eigen vereniging. Zodra we deze hebben ingevuld zullen dit communiceren.

Voor de lange termijn kunnen we melden dat we in gesprek zijn met een aantal kandidaten voor het trainen/coachen van onze selectie vanaf seizoen 2022/2023. Hierover verwachten wij op niet al te lange termijn positief nieuws te brengen.

Uiteraard blijven we open staan voor suggesties. Geef deze s.v.p. door via tc@kzdanaiden.nl. Ook wanneer iemand vragen heeft of de gang van zaken, neem ook dan contact op met één van de TC-leden.

Namens de Technische Commissie.

Lees ook: