Wil je een deel van je contributie terug? (aangepast)

Wil je een deel van je contributie terug? (aangepast)

Vorig seizoen hebben we bijna niet in de zaal getraind en gespeeld. Dat was niet leuk, maar wel heel goedkoop: de zaalhuur is is één van de grootste kostenposten voor een korfbalvereniging. Het bestuur is heel blij dat het overgrote deel van de spelende en niet-spelende leden de club trouw is gebleven. Maar er is dus veel geld overgebleven. Hoeveel het precies zou worden bleef lang onduidelijk omdat ook een grote inkomstenbron (de kantine) stillag en we nog een aantal aanvragen voor de steunregelingen vanuit de rijksoverheid hadden lopen. Inmiddels weten we meer.

We hadden (en hebben) alle begrip hebben voor leden die hun contributie wilden verminderen, of tijdelijk stopzetten. Zolang we niet wisten hoe het financiele plaatje er aan het eind van het seizoen uit zou zien, hebben we steeds gezegd hier later op terug te komen. Wel hebben we een oproep gedaan je vooral te melden als je door de coronamaatregelen in financiele problemen terecht bent gekomen en de contributiebetaling een uitdaging was geworden. Dan konden we kijken in hoeverre we je daar als vereniging in tegemoet konden komen. Daar is door de leden van KZ Danaïden zeer beperkt gebruik van gemaakt.

En nu zitten we dus met een stevige spaarrekening. Daar moeten we natuurlijk iets mee, en het meest logisch is dan: op de één of andere manier teruggeven aan de leden.

Hoe geven we het geld terug aan de leden?

Het bestuur is heel blij dat het overgrote deel van de spelende en niet-spelende leden de club trouw is gebleven.We hebben op de afgelopen jaarvergadering daarom met de leden een voorstel van het bestuur besproken. De jaarvergadering had daarop wat goede suggesties en ging uiteindelijk akkoord met het plan om dit jaar de leden de mogelijkheid te geven 25% van hun contributie terug te krijgen.

We hebben geen generieke contributiekorting voorgesteld, omdat een deel van de leden het mogelijk niet zo nodig vindt om deze korting te ontvangen. We willen echter graag benadrukken dat niemand een drempel moet voelen om de 25% contributie terug te vragen: het kan vrijwel anoniem en voel je dus zeker niet bezwaard als je van deze regeling gebruik wil maken.

Voor iedereen?

De teruggave van 25% van de contributie van dit jaar (het seizoen ‘21/’22) geldt voor alle leden die vorig seizoen lid waren (seizoen ‘20/’21) en toen contributie hebben betaald. Daarbij maken we het niet ingewikkeld voor mensen die zijn veranderd van contributie (die bijvoorbeeld van junior nu senior zijn geworden). Wie pas dit seizoen lid is geworden, komt niet voor de regeling in aanmerking. Wie inmiddels is gestopt ook niet (maar die is natuurlijk van harte welkom om weer lid te worden, en alsnog van deze regeling gebruik te maken).

Je moet je wel even melden!

Een simpel mailtje naar penningmeester@kzdanaiden.nl is genoeg. Vermeld even de namen van de leden voor wie je wilt deelnemen, en je krijgt dan zo snel mogelijk het bedrag terug. We houden hiervan geen lijst bij, en het enige dat naar buiten komt is het totaal aantal mensen dat van de regeling gebruik maakt (of het totaal bedrag). De penningmeester gebruikt je mailtje om het bedrag terug te geven, en verder niet.

Ook de overige bestuursleden krijgen geen nadere informatie over wie er gebruik maakt van deze regeling. Het zou wel kunnen dat de kascommissie de penningmeester wil controleren. Die doet dat dan ook discreet.

Wanneer?

Je kunt tot 31 december 2021 gebruik maken van de regeling.

Is daarmee al het geld op?

Nee. Met deze regeling geven we ongeveer de helft van het overschot terug aan de leden. De andere helft besteden we aan verduurzaming van het clubhuis: we zijn bezig met zonnepanelen zodat we de komende jaren fors kunnen besparen op de energiekosten. De ledenvergadering heeft ook met dit deel van het voorstel ingestemd. 

Het is voor de penningmeester geen enkel probleem als alle leden van de regeling gebruik maken, dus niemand hoeft zich bezwaard te voelen hem te mailen. Wat toch overblijft, voegen we toe aan de reserves van de vereniging. Dat helpt als we een andere keer een tegenvaller hebben.

Lees ook: