Geld over? Wat doen we daarmee?

Dit seizoen trainen en spelen we veel minder dan normaal. Dat is heel vervelend, maar we sparen als vereniging ook een hoop geld uit: de zaalhuur is grotendeels komen te vervallen. Het zou dus kunnen dat we eind van het jaar geld over houden.

We weten dat nog niet zeker: er zijn immers ook minder inkomsten dan verwacht. De kantine is al het hele seizoen dicht, en een aantal leden heeft bedankt om allerlei redenen. We zijn heel blij dat de meeste leden rustig afwachten tot we weer in actie kunnen komen, maar snappen ook de vraag wat er nu met het geld gebeurt. Kunnen we dat niet beter teruggeven aan de leden?

Op dit moment hebben we nog geen zicht op het totaal van plussen en minnen. We weten dus niet hoeveel we gaan overhouden aan het eind van het seizoen. Zodra we daar beter beeld van hebben gaan we als bestuur bezien of er ruimte is om een deel van de contributie terug te geven aan de leden. Dit zal rond het einde van de zaalperiode zijn. Als er dan ruimte is voor teruggave, zoeken we daarvoor een geschikte vorm. 

We zijn dus nog even terughoudend met het teruggeven van de contributie, en we hopen dat de onze leden daar begrip voor hebben. Wie dit jaar financieel extra geraakt is, nodigen we nadrukkelijk uit met de penningmeester in gesprek te gaan over het tijdelijk opschorten van de contributie.

Met vriendelijke groet,

het bestuur.

Lees ook: