Nieuws van de TC

Helaas heeft Nienke Moot vanwege drukte in haar jonge gezin moeten besluiten om te stoppen als TC-lid. We vinden dit erg jammer, we zullen haar inbreng missen.
Na het vertrek van Nienke bestond de TC nog maar uit twee leden. Dat vonden we te weinig. Daarom is Erik van Lunteren met onmiddellijke ingang tot de TC toegetreden.

Verder, ofschoon er nog weinig zicht is op wanneer we weer gaan korfballen, is de TC ook weer begonnen met de voorbereidingen op het seizoen 2021-2022. In dat verband horen we graag van jullie de eventuele wensen over plaatsing in ploegen of de samenstelling van ploegen.

De TC

Lees ook: